INFORMACIÓ PER AL COMERCIANT

QUÈ ÉS EL BO consumeix a GODELLA?

La campanya promocional BO consumeix a GODELLA és una iniciativa de l’Ajuntament de Godella, duta a terme a partir d’un conveni firmat amb la Cambra de Comerç de València, amb l’objectiu de fomentar la dinamització de l’activitat econòmica dels xicotets i mitjans negocis en el municipi de Godella, paralitzada de manera important per la crisi sanitària produïda per la pandèmia del covid-19.

En la campanya podran participar els establiments del municipi de Godella que complisquen els requisits establerts i s’hi adherisquen correctament a través d’este web. D’altra banda, podrà adquirir el bo qualsevol persona que ho desitge i l’utilitzarà per a l’adquisició de béns i/o serveis en els locals adherits.

 

REQUISITS D’ADHESIÓ A LA CAMPANYA BO consumeix a GODELLA

Es podran adherir els negocis oberts al públic situats en el municipi de Godella que complisquen els següents requisits:

 • Que estiguen donats d’alta en els epígrafs de CNAE continguts en base 3 de les Bases Reguladores de la campanya.
 • Ser una pime d’acord amb les normes de la UE
 • Que el local de negocis tinga 10 o menys treballadors en data 31 de desembre de 2022.
 • Els requisits tècnics indispensables per a l’adhesió a la campanya per part dels establiments és disposar d’un telèfon mòbil amb connexió 4G o ordinador connectat a la xarxa Wifi o internet ADSL.
 • Posar en l’establiment a la vista dels consumidors la informació relativa a la Campanya BO consumix a GODELLA facilitada per Cámara Valencia.

 

COM ADHERIR-SE AL BO consumix a GODELLA?

Els negocis que vullguen participar en la campanya BO consumix a GODELLA i que no s’hi hagen adherit en 2022 hauran d’inscriure’s a partir del 16 de gener de 2023, a través d’un formulari en el portal web prèviament habilitat per la Cambra de Comerç de València i omplir les dades següents:

 • Nom Comercial.
 • Raó social i CIF.
 • Nom i cognoms del titular i dades de contacte.
 • Adreça o adreces dels establiments.
 • Telèfon de contacte, adreça electrònica.
 • Número de Comerç / FUC (número d’identificació del comerç), el qual té màxim de nou posicions, que està indicat en el TPV.
 • Activitat comercial/ Adjuntar document acreditatiu IAE.
 • Nombre de persones ocupades (inclòs l’autònom), indicant si ho són a temps parcial o complet.
 • Logotip de l’establiment comercial i enllaç en la web o perfil d’una xarxa social, a elecció del comerciant.
 • Declaració responsable de compliment dels requisits establits per a participar en la campanya, amb indicació de CNAE o IAE d’activitat.

En el cas dels comerços que hi participen per primera vegada, després d’introduir les dades, Cámara Valencia verificarà la idoneïtat de l’establiment per a la participació en  la campanya, i si complix estos requisits s’acceptarà l’establiment com a beneficiari. En el cas que haja de fer alguna esmena, se li enviarà un correu electrònic en què se li  indicarà el motiu i la manera de validar la seua acceptació en la campanya.
Els comerços que sí que van participar en la campanya 2022 hauran d’enviar un correu electrònic abans del 31 de gener de 2023 a bonoconsumeengodella@camaravalencia.com en el cas que s’haja modificat alguna dada o si volen que la seua participació en la campanya siga donada de baixa.

 

INSTRUCCIONS PER A ADHERIR-SE A la CAMPANYA

 1. S’hauran d’omplir tots els camps obligatoris del formulari d’adhesió.
 2. El titular del negoci aportarà el logo i un enllaç de la xarxa social o web perquè puga ser visualitzat pels potencials clients a través del web BO consumix a GODELLA.
 3. S’haurà d’adjuntar el document acreditatiu de l’epígraf de CNAE/IAE en el qual està donat d’alta l’establiment participant.
 4. Els camps que queden per completar apareixeran en roig en la part inferior de la pantalla.
 5. Per a formar part del programa, s’haurà d’acceptar la declaració responsable i condicions que apareixen en pantalla.
 6. Una vegada realitzats els passos anteriors, apareixerà el botó d’Enviar.
 7. En els pròxims dies, una vegada verificats els requisits, rebrà un correu electrònic si és necessari esmenar algun dels requisits anteriors.
 8. Els establiments adherits figuraran en el botó “Establiments adherits”.
 9. Els negocis que disposin d’un únic CIF, però compten amb diversos establiments que complisquen els requisits de la campanya BO consumeix a GODELLA, podran adherir-s’hi tots de manera individual.
 10. El número de comerç/FUC serà habilitat pel BBVA en un termini de 48 h.

 

QUAN ACUDIRÀ EL CLIENT A COMPRAR EL BO?

Qualsevol client podrà comprar amb la targeta BONO consumix a GODELLA en un dels negocis adherits entre l’1 de febrer i el 31 de març de 2023.

 

RESOLUCIÓ DE CONSULTES

En tot moment, amb un horari comercial de 10.00 a 14:00 h de dilluns a divendres, els locals adherits a la campanya comptaran amb un suport tècnic de Cambra València a través de l’adreça electrònica bonoconsumeengodella@camaravalencia.com, que els facilitarà suport en matèria de canvi de BO consumix a GODELLA, així com qualsevol altre requeriment d’ajuda que puga necessitar l’establiment en el procés d’adhesió.