ARREPLEGA LA
TARGETA

CONSULTA ELS COMERÇOS ADHERITS

GASTA EL TEU BO

*Les targetes poden tardar fins a 5 dies hàbils a estar disponibles per a la seua recollida

El BO consumeix a GODELLA podrà recollir-se en l’oficina seleccionada en el moment de la compra.

El BO consumeix a GODELLA podrà ser utilitzat per a les compres en els establiments adherits fins al 31 de març de 2023.

Segons les Bases Reguladores, poden adquirir-se dos BO consumeix a GODELLA per DNI/NIE.

Només canviable en els establiments adherits

S'ha tancat la venda de bons.
Podràs consumir el teu bo fins el 31 de Març de 2023.

Preguntes freqüents

QUÈ ÉS EL BO consumeix a GODELLA?

La campanya BO consumeix a GODELLA és una iniciativa de l’Ajuntament de Godella, duta a terme sobre la base d’un conveni firmat amb la Cambra de Comerç de València, amb l’objectiu de fomentar la dinamització de l’activitat econòmica dels xicotets i mitjans negocis de Godella, paralitzada de manera important per la crisi sanitària produïda per la pandèmia del Covid 19.

Llegir més

En la campanya podran participar els negocis del municipi de Godella que complisquen els requisits establits i s’hi adherisquen correctament a través d’este web. D’altra banda, podrà adquirir el bo qualsevol persona que ho desitge i l’utilitzarà per a l’adquisició de béns i/o servicis en els locals adherits.

ON ADQUIRIR EL BO consumeix a GODELLA?

Els bons es podran adquirir a través d’este web, fent clic en COMPRA EL TEU BO. Qualsevol consumidor major de 16 anys podrà obtindre, associat a un DNI/NIE, un màxim de dos bons per a les compres en els negocis adherits a la campanya. Cada bo tindrà un cost per al consumidor de 25 €, sent el 50% del valor del BO consumeix a GODELLA; l’altre 50% restant serà aportació directa de l’Ajuntament de Godella. En definitiva, cada bo tindrà un valor de 50 €.

Llegir més

Per a obtindre el bo, el sol·licitant s’ha d’inscriure en el web de la campanya www.bonoconsumeengodella.com i ha d’abonar amb una targeta bancària, a través de la passarel·la de pagament, la mitat del valor del bo desitjat (25 €). Una vegada adquirit el bo, el web l’informarà en un desplegable els diversos punts habilitats per a arreplegar el BO consumeix a GODELLA. El sol·licitant seleccionarà un, i se li enviarà un correu electrònic de manera automàtica, en el qual s’indicarà on i a partir de quina data podrà arreplegar el bo.

 

Les persones majors de 65 anys podran acudir físicament, fins a l’acabament de les existències, als servicis d’assistència per a la compra en Villa Teresita (c/ 15) en horari de 10 a 13 hores. En este cas la compra no es podrà fer per autorització.

QUAN ADQUIRIR EL BO consumeix a GODELLA?

El termini per a l’adquisició dels bons i la seva utilització per a la compra en els comerços participants en la campanya serà de e l’1 de febrer al 31 de març de 2023.

L’accés als bons es determinarà per orde de petició, i es concediran a totes les persones que hagen presentat sol·licituds que complisquen els requisits establits en les bases, sense que en cap cas se supere el crèdit autoritzat en la convocatòria.

En cap cas la renúncia de la persona compradora del BO consumeix a GODELLA serà causa per a procedir a la devolució dels diners de compra (25€/bo) per part de Cámara València.

COM ADQUIRIR EL BO consumeix a GODELLA?

L’usuari haurà de crear un compte d’usuari i contrasenya. Per a completar aquest procés haurà d’introduir les dades personals sol·licitades en la subscripció del BO consumeix a GODELLA. A continuació, rebrà en el seu correu electrònic un codi d’autenticació vinculat al seu DNI/NIE, de manera que el/els Bono/s als quals accedisca estaran vinculats a estes dades personals. El consumidor que vullga arreplegar el BO consumeix a GODELLA d’una altra persona haurà de presentar en el moment de l’arreplega una autorització firmada i la fotocòpia del DNI del titular del BO.

Una vegada creat l’usuari, este podrà descarregar-se un màxim de dos bons per 25,00 € cada un d’ells, i cada bo té un valor de 50,00 €, que podran ser canviats en la compra de béns i/o servicis en els establiments adherits. Els bons podran acumular-se entre si per a un únic consum i/o compra

El BO consumeix a GODELLA es materialitza en una targeta prepagament amb banda magnètica i identificació numèrica i serà d’ús exclusiu en els establiments adherits.

COM CANVIAR EL BO consumeix a GODELLA?

El BO consumeix a GODELLA podrà ser utilitzat des del moment en què siga arreplegat pels clients en el punt seleccionat o descarregat en l’AppBBVA fins al 31 de març, data en què finalitza la campanya promocional.

L’usuari que faça una compra en el local de negoci podrà presentar un o dos bons per valor de 50,00 € per al seu canvi. L’establiment passarà el bo en format de targeta bancària  prepagament pel datàfon. Si l’import de la compra en l’establiment excedira l’import del/s bo/ns adquirit/s, el client haurà d’abonar l’excés amb qualsevol mètode de pagament admés en l’establiment. La utilització del/s bo/ns serà compatible amb qualsevol descompte, oferta o rebaixa disponible en l’establiment comercial per al producte que es vol adquirir.

Els productes o servicis que s’adquirisquen a través del BO podran ser canviats, si l’establiment ho autoritza, per un producte de preu igual o superior (abonant la diferència el/la client/a),  però en cap cas es podrà sol·licitar la devolució dels diners. L’establiment haurà de mostrar, en  un lloc visible i accessible per al públic, les condicions de compra del BO consumeix a GODELLA.

Llegir més

El BO consumeix a GODELLA no permetrà la retirada d’efectiu ni les devolucions monetàries. L’usuari podrà consultar de manera gratuïta el saldo en el web www.bonoconsumeengodella.com simplement introduint els cinc últims dígits de la seua targeta. La informació del saldo serà actualitzada diàriament (llevat de dissabtes i diumenges) per BBVA, entitat bancària amb la qual Cámara Valencia ha subscrit el conveni per a la seua emissió.

FINS A QUAN ES POT CANVIAR EL BO consumeix a GODELLA?

El BO consumeix a GODELLA, podrà ser utilitzat per a qualsevol compra en els establiments adherits fins al 31 de març de 2023.

La quantitat no canviada en la targeta o el bo no arreplegat una vegada passat el 31 de març de 2023, termini de vigència de la primera fase de la campanya promocional BO consumeix a GODELLA, ja no podrà ser utilitzat per la persona titular del bo.

L’import dels bons adquirits i no canviats o no arreplegats per les persones compradores dins del termini establit per a fer-ho es destinarà a la dinamització de l’activitat econòmica de Godella.

Les consultes i reclamacions es podran realitzar en bonoconsumeengodella@camaravalencia.com. No s’atendran reclamacions presentades amb posterioritat al 31 de març de 2023.